Category Archives: Tiện Nghi

좋은 가격

giá tốt

So với mặt bằng chung giá massage tại Đà Nẵng, Natural 9 Spa không phải là cơ sở spa cao cấp nên nằm top đầu những spa có mức giá hợp lý nhất. “Nếu bạn là người yêu thích và muốn được massage đúng nghĩa thì Natural 9 Spa là sự lựa chọn hoàn hảo. Nó không quá sang trọng, nhưng đủ sáng bóng và ấm áp để thực sự thư giãn.”

직원

내츄럴9 스파의 리셉션과 마사지사에 이르기까지 스파 직원은 마사지 전.후 고객 응대, 컨설팅, 지원에 대해 잘 교육되어 있습니다. 수년간의 전문적인 경험, 열정 및 책임감을 바탕으로 Natural9Spa의 모든 직원이 가장 전문적인 방식으로 서비스를 제공할 것입니다.

서비스 품질

내츄럴나인스파는 정성을 다해 모시겠다는 마음으로 고객님들께 다짐합니다. 우리는 고객이 시간과 비용에 맞는 서비스를 받을 자격이 있다는 것을 알고 있습니다. 따라서 내추럴나인스파가 고객을 대접하는 과정에서 사용하는 모든 자재, 장비, 도구는 고객의 위생과 안전을 위해 항상 엄격하게 관리되고 있습니다. 특히 마사지 오일은 마사지 서비스의 질을 결정짓는 요소 중 하나다. 우리는 불순물이 없는 100% 천연 마사지 오일을 사용하여 고객에게 절대적인 안전을 보장합니다.

Kakao Talk Zalo Phone Chat Mail Instagram Tripadvisor